تاپ و شلوارک پسرانه طرح فیلا - زرشکی - سایز 40
تاپ و شلوارک پسرانه طرح فیلا - زرشکی - سایز 40 0تاپ و شلوارک پسرانه طرح فیلا - زرشکی - سایز 40 1تاپ و شلوارک پسرانه طرح فیلا - زرشکی - سایز 40 2تاپ و شلوارک پسرانه طرح فیلا - زرشکی - سایز 40 3تاپ و شلوارک پسرانه طرح فیلا - زرشکی - سایز 40 4

تاپ و شلوارک پسرانه طرح فیلا - زرشکی - سایز 40

۱ موجودی انبار
قیمت
۳۵هزار تومان
  مشخصات عمومی
  شناسه محصول۹۴
  عنوانتاپ و شلوارک پسرانه طرح فیلا - زرشکی - سایز 40
  قیمت
  ۳۵ هزار تومان
  سایز۴۰
  تگنیازمند بازبینی
  نوع یقهگرد
  سایز ۵۰
  قد لباس۴۸
  کمر۱۸
  قد شلوار۴۱
  پهنای سینه۳۴
  سایز ۳۵
  کمر۱۵
  قد شلوار۲۹
  پهنای سینه۲۵
  قد لباس۳۳
  سایز ۴۰
  قد لباس۳۸
  کمر۱۵
  قد شلوار۱۹
  پهنای سینه۲۸
  سایز ۴۵
  کمر۱۸
  قد شلوار۴۱
  پهنای سینه۳۰
  قد لباس۴۳

  دیدگاه خود را بنویسید