تاپ و شلوارک پسرانه طرح فیلا - زرشکی - سایز 40

۱ موجودی انبار
قیمت
۳۵ هزار تومان
مشخصات عمومی
شناسه محصول ۹۴
عنوان تاپ و شلوارک پسرانه طرح فیلا - زرشکی - سایز 40
قیمت
۳۵ هزار تومان
سایز ۴۰
تگ نیازمند بازبینی
نوع یقه گرد
سایز ۵۰
قد لباس ۴۸
کمر ۱۸
قد شلوار ۴۱
پهنای سینه ۳۴
سایز ۳۵
کمر ۱۵
قد شلوار ۲۹
پهنای سینه ۲۵
قد لباس ۳۳
سایز ۴۰
قد لباس ۳۸
کمر ۱۵
قد شلوار ۱۹
پهنای سینه ۲۸
سایز ۴۵
کمر ۱۸
قد شلوار ۴۱
پهنای سینه ۳۰
قد لباس ۴۳

دیدگاه خود را بنویسید