هودی دخترانه girl صورتی - سایز 40

هودی دخترانه girl صورتی - سایز 40

۱ موجودی انبار
قیمت
۷۹هزار تومان
  مشخصات عمومی
  شناسه محصول۵۵۵
  عنوانهودی دخترانه girl صورتی - سایز 40
  قیمت
  ۷۹ هزار تومان
  سایز۴۰
  تگنیازمند بازبینی
  سایز ۵۵
  پهنای سینه۳۸
  قد آستین۴۸
  قد لباس۵۲
  سایز ۳۵
  قد لباس۳۵
  پهنای سینه۲۵
  قد آستین۳۰
  سایز ۴۰
  پهنای سینه۲۸
  قد آستین۳۴
  قد لباس۴۰
  سایز ۴۵
  قد لباس۴۵
  پهنای سینه۳۲
  قد آستین۳۷
  سایز ۵۰
  قد لباس۴۹
  پهنای سینه۳۴
  قد آستین۴۲

  دیدگاه خود را بنویسید