ست سه تیکه اردک سبز تیفانی - سایز ۵۰
ست سه تیکه اردک سبز تیفانی - سایز ۵۰ 0ست سه تیکه اردک سبز تیفانی - سایز ۵۰ 1

ست سه تیکه اردک سبز تیفانی - سایز ۵۰

۱ موجودی انبار
قیمت
۱۳۰هزار تومان
  مشخصات عمومی
  شناسه محصول۴۸۰
  عنوانست سه تیکه اردک سبز تیفانی - سایز ۵۰
  قیمت
  ۱۳۰ هزار تومان
  سایز۵۰
  تگنیازمند بازبینی
  سایز ۴۰
  پهنای سینه۲۹
  قد آستین۳۳
  قد شلوار۵۹
  کمر۱۸
  قد لباس۳۹
  سایز ۴۵
  قد لباس۴۳
  پهنای سینه۳۱
  قد آستین۳۶
  قد شلوار۶۴
  کمر۱۹
  سایز ۵۰
  قد لباس۴۹
  پهنای سینه۳۴
  قد آستین۴۲
  قد شلوار۷۲
  کمر۲۰

  دیدگاه خود را بنویسید