جوراب شلواری فرشته سفید

جوراب شلواری فرشته سفید

قیمت مصرف کننده
۴۲
- ۳۱ %
قیمت
۲۹هزار تومان
لطفا یکی از انواع این محصول را برای خرید انتخاب کنید
  مشخصات عمومی
  شناسه محصول۴۳۲
  عنوانجوراب شلواری فرشته سفید
  تگدخترانه، جوراب شلواری، سفید، فرشته، نیازمند بازبینی
  جزئیات اندازه سایز ۵
  سایز ۵ - اندازه قد شلوار تا انتهای جوراب۷۲
  کمر۲۰
  جزئیات اندازه سایز ۶
  سایز ۶ - اندازه قد شلوار تا انتهای جوراب۷۸
  کمر۲۰
  جزئیات اندازه سایز ۷
  سایز ۷ - اندازه قد شلوار تا انتهای جوراب۸۸
  کمر۲۰
  جزئیات اندازه سایز ۳
  سایز ۳ - اندازه قد شلوار تا انتهای جوراب۶۶
  کمر۱۸

  دیدگاه خود را بنویسید