ست تیشرت و شلوار دخترانه follow your dreams - طوسی پررنگ - سایز 35
ست تیشرت و شلوار دخترانه follow your dreams - طوسی پررنگ - سایز 35 0ست تیشرت و شلوار دخترانه follow your dreams - طوسی پررنگ - سایز 35 1ست تیشرت و شلوار دخترانه follow your dreams - طوسی پررنگ - سایز 35 2ست تیشرت و شلوار دخترانه follow your dreams - طوسی پررنگ - سایز 35 3ست تیشرت و شلوار دخترانه follow your dreams - طوسی پررنگ - سایز 35 4

ست تیشرت و شلوار دخترانه follow your dreams - طوسی پررنگ - سایز 35

۱ موجودی انبار
قیمت
۴۵هزار تومان
  • قد لباس 47
  • قد لباس 32
  • قد لباس 36
  • قد لباس 41
مشخصات عمومی
شناسه محصول۱۰۰
عنوانست تیشرت و شلوار دخترانه follow your dreams - طوسی پررنگ - سایز 35
قیمت
۴۵ هزار تومان
سایز۳۵
تگنیازمند بازبینی
نوع یقهگرد
تعداد جیبندارد
سایز ۵۰
قد تی‌شرت از پشت۵۳
کمر۱۸
قد شلوار۷۴
قد آستین۱۲
پهنای سینه۳۲
قد لباس۴۷
سایز ۳۵
کمر۱۲
قد شلوار۴۳
قد آستین۹
پهنای سینه۲۶
قد تی‌شرت از پشت۳۷
قد لباس۳۲
سایز ۴۰
قد لباس۳۶
کمر۱۵
قد شلوار۵۳
قد آستین۱۰
پهنای سینه۲۸
قد تی‌شرت از پشت۴۲
سایز ۴۵
کمر۱۵
قد شلوار۶۴
قد آستین۱۰
پهنای سینه۳۰
قد تی‌شرت از پشت۴۷
قد لباس۴۱

دیدگاه خود را بنویسید