دورس چیست؟

دورس چیست؟

درواقع دورس جز پارچه های گرم است که بیشتر برای پوشاک زمستانی و پاییزی استفاده می شود ....