دورس چیست؟

دورس چیست؟

درواقع  دورس  جز پارچه های گرم است که بیشتر برای  پوشاک زمستانی و پاییزی استفاده می...